Buurtinformatienetwerk

Een BIN is een gestructureerd samenwerkingsverband tussen burgers en de lokale politie in een geografisch afgetekend gebied.

Het BIN Hof van Schoten werd in 2015 opgericht door Hof van Schoten en zijn buren van de Botermelkdijk, Bosnimfdreef, Bremdreef, Columbuslei, Erikadreef en de Kromvendreef en dit na diverse overlegmomenten met de lokale politie en de gemeente Schoten.

De doelstellingen zijn:

• Het verhogen van het veiligheidsgevoel,

• Het verstereken van de sociale samenhang in de buurt,

• Buurtbewoners bewust maken van het belang van criminaliteits- en brandpreventie en CO-vergiftiging,

• Aanmoedigen van veiligheidsmaatregelen,

• Initiatief nemen met betrekking tot de veiligheidsproblematiek,

• Vergroten van de aangiftebereidheid om bepaalde feiten aan te geven,

• Verbeteren van het contact en de communicatie tussen de burgers, politie en bestuurlijke overheid,

• Verminderen van de criminaliteit.

Wenst u als bewoner van onze assistentiewoningen of als buur in één van de aangsloten straten lid te worden van ons BIN, neem dan contact op met Kurt Keirsmakers, BIN-coördinator.

Buurtinformatienetwerk