OPDRACHTVERKLARING

Hof van Schoten is een privaat initiatief en werd opgericht in 2013.

Wij zijn een woonzorgvoorziening met woonzorgcentrum en assistentiewoningen en proberen oudere en zorgbehoevende bewoners zich vooral thuis te laten voelen in een omgeving waarin veel nadruk wordt gelegd op het huiselijke aspect en kwaliteitsvolle zorg wordt aangeboden.

Wij doen dit vanuit een volledig onafhankelijke visie.

 

Missie en visie

Hof van Schoten wil hoogwaardige vormen van wonen, welzijn, zorg en diensten aanbieden aan senioren, met behoud van vrijheid van de bewoner, met respect voor de bewoner, familie, medewerker en bestuur en met aandacht voor het individu.

Hof van Schoten wil dit doen door voldoende aandacht te hebben voor de bewoners en hun naasten. Wij wensen samen te werken en te overleggen met andere partners voor het realiseren van onze doelstellingen en opdrachten.

Om steeds een verantwoorde hulp- en dienstverlening mogelijk te kunnen maken, wensen wij een gezond financieel beleid te voeren. Voor onze medewerkers wensen wij een werkomgeving te scheppen die hen in staat stelt zich professioneel te ontplooien. Vrijwilligers, stagiairs en studenten kunnen op de nodige ondersteuning rekenen.